Control intern

Consultanță - Control intern managerial

Cabinet individual de insolvență
Viorel Crăciuneanu

Ne puteți contacta de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00.
Telefon: +40 729 841 301
E-mail: office@craciuneanu.ro

Etapele necesare parcurgerii acestei procedurii

 • constituire comisiei ce asigură controlul intern managerial în cadrul instituției,
 • planul de activitate pe anul în curs.

Documente utile în procedură

 1. oferta prestatorului de serviciu,
 2. model de contract de prestări de servicii,
 3. model de raport de activitate lunară,
 4. model de chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare și dezvoltare a controlului intern / managerial,
 5. model de procedură operațională,
 6. model de procedură de sistem,
 7. model de standard,
 8. model de anunț ședință cu comisia din cadrul instituției publice,
 9. etc.

Noutăți legislative