Dicționar de termeni economici (4). Definiții necesare / Controlul intern

Dr. ec. Viorel Crăciuneanu realizează în fiecare săptămână un mic dicționar de termeni economici, pentru a îmbogăți cunoștințele cititorilor site-ului www.craciuneanu.ro.

De fapt, însăși noțiunea de control provine din expresia „contra rolus”, care în limba latină înseamnă păstrarea unei evidențe duble a tranzacțiilor, astfel încât, la nevoie, să poată fi realizată o verificare încrucișată între cele două. Evident că, între timp, sintagma „control intern” a căpătat înțelesuri noi și ambițioase.

Controlul intern este destinat sprijinirii managementului în toate acțiunile sale. Cu mulți ani în urmă, se considera că doar contabilitatea trebuia să facă obiectul controlului intern, acesta având ca scop detectarea erorilor și fraudelor.

Controlul intern este un proces efectuat de către consiliul de administrație, management și alte categorii de personal, conceput în scopul furnizării unei asigurări rezonabile cu privire la atingerea obiectivelor organizaționale referitoare la eficacitatea și eficiența operațiunilor, credibilitatea raportării financiare interne și externe în conformitate cu legile, reglementările și politicile interne.

Controlul  intern managerial  este  definit  ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sintagma „control intern managerial“ subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.

Obiectivele generale sunt exprimate la nivelul entităţii publice, iar obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale, se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entităţii publice.

Dr.ec. Viorel Crăciuneanu

Aveți nevoie de un specialist în insolvență sau de un expert contabil?
Ne puteți contacta aici:
Viorel Crăciuneanu
Cabinet de insolvență | Expert contabil
Tel: 0729841301
E-mail: contact@craciuneanu.ro

Share: