Insolvență

Cabinet individual de insolvență

Cabinet individual de insolvență
Viorel Crăciuneanu

Ne puteți contacta de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00.
Telefon: +40 729 841 301
E-mail: office@craciuneanu.ro

Principiile insolvenței

 1. maximizarea gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor;
 2. acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin procedura de reorganizare judiciara;
 3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derularea procedurii într-un timp util și rezonabil, într-o maniera obiectiva și împarțiala, cu un minim de costuri;
 4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de același rang;
 5. asigurarea unui grad ridicat de transparenta și previzibilitate în procedura;
 6. recunoașterea drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a creanțelor, având la baza un set de reguli clar determinate și uniform aplicabile;
 7. limitarea riscului de credit și a riscului sistemic asociat tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoașterea compensării cu exigibilitate imediata în cazul insolventei sau al unei proceduri de prevenire a insolventei unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o suma deja datorata intre părți sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanții financiare;
 8. asigurarea accesului la surse de finanțare în procedurile de prevenire a insolventei, în perioada de observație și de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanțe;
 9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de același rang, a cunoașterii priorităților comparative și a acceptării unei decizii a majorității, urmând sa se ofere celorlalți creditori plăți egale sau mai mari decât ar primi în faliment;
 10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolventei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui concordat preventive;
 11. valorificarea în timp util și într-o maniera cât mai eficienta a activelor;
 12. în cazul grupului de societăți, coordonarea procedurilor de insolventa, în scopul abordării integrate a acestora;
 13. administrarea procedurilor de prevenire a insolventei și de insolventa de către practicieni în insolventa și desfășurarea acestora sub controlul instantei de judecata.

Etapele necesare parcurgerii acestei procedurii de insolvență

 • observarea – debitorului persoană juridică,
 • falimentul – debitorului persoană juridică,
 • observarea – debitorului persoană fizică.

Documente utile în procedură

Apăsați pe linkuri pentru a downloada documentele:

Noutăți legislative